Data: Czwartek 20 września 2018r.

De­mok­racja zaczy­na się w rodzinie. Wszystko zaczyna się w rodzinie

Specjalistyczna poradnia rodzinna

Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

18 – 400 Łomża, ul. Sadowa 3,

tel. 86 473 55 14 (czynny od poniedziałku do czwartku w godz. od 16:00 do 18:00) lub 86 473 46 22 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 d0 13:00)

Poradnia czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16.00 do 19.00. Na spotkanie należy umówić się wcześniej osobiście lub telefonicznie.

Bezpłatną pomocą w rozpoznaniu i rozwiązaniu problemu służą:

Kapłan

- pomoc duszpasterska, kierownictwo duchowe;

- problemy wiary, sumienia i etyki małżeńskiej, porady dotyczące życia małżeńskiego

Doradca Życia Rodzinnego i Instruktor Naturalnego Planowania Rodziny

- porady dotyczące życia małżeńskiego, rodzinnego;

- porady dla narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa;

- porady z zakresu odpowiedzialnego rodzicielstwa;

- zapoznanie z naturalnymi metodami rozpoznawania płodności małżeńskiej w celu planowania lub okresowego odłożenia poczęcia w cyklach typowych oraz w sytuacjach szczególnych: po porodzie, w premenopauzie i po odstawieniu antykoncepcji

Prawnik świecki

- porady prawne z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Prawnik kapłan

- porady prawne z zakresu kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Psycholog świecki

- pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

- wsparcie psychologiczne w zaburzeniach emocjonalnych, w kryzysach egzystencjalnych;

- rozwiązywanie problemów wychowawczych;

- podjęcie prób łagodzenia konfliktów między rodzicami a dziećmi - pomoc
w przywróceniu dobrych relacji z dzieckiem, w przypadku gdy zostały one zaburzone;

Psycholog kapłan

- pomoc w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i rodzinnych, ukazywaniu właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej;
- mediacje par i małżeństw w sytuacjach konfliktu;
- problemy wychowawcze okresu dojrzewania;

- zaburzenia osobowości;

- zagrożenie ze strony sekt

Mediator

- pomoc w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i rodzinnych, ukazywaniu właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej;
- mediacje par i małżeństw w sytuacjach konfliktu;

Psychiatra (wizyta po uprzedniej konsultacji z psychologiem)

- nieokreślone zaburzenia psychiczne;
- symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania;

- problemy natury nerwicowej, lęki, obawy, trudności współżycia małżeńskiego itp.

Pedagog

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w rodzinie i szkole;

- problemy okresu dojrzewania

Pediatra

- porady medyczne dotyczące pielęgnacji i rozwoju dziecka, promocja zdrowia
w rodzinie

Logopeda

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wieku wczesnodziecięcego i szkolnego.
- logopedia, reedukacja (dysgrafia, dysleksja, problemy w nauce);
- diagnoza zaburzeń mowy

Radny Miasta Łomża

- pomoc w rozwiązywaniu problemów, dotyczących spraw podlegających właściwości Urzędu Miasta

- zapytania, interpelacje, interwencje

Doradca finansowy

- pomoc w realizacji celów finansowych, pomoc w dokonaniu fachowej weryfikacji dostępnych ofert finansowych najbardziej dopasowanych do państwa oczekiwań np. w zakresie kredytowania nieruchomości;

- pomoc związana z finansami (dobór rachunku bankowego, doradztwo przy kredytach, lokaty, fundusze)