Data: Czwartek 20 września 2018r.

Rodzi­na Bo­giem sil­na, sta­je się siłą człowieka i całego narodu.

I TY MOŻESZ POMÓC!

dziecko3

Pomóż - jeśli możesz - rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; samotnym matkom oczekującym narodzin dziecka (w szczególności gdy zagrożone jest życie poczętego dziecka) bądź je samotnie wychowującym bez środków do życia; osobom chorym bądź w podeszłym wieku potrzebującym pomocy.

 

POMÓŻ WPŁACAJĄC DOWOLNĄ KWOTĘ NA KONTO: Diecezja Łomżyńska, ul. Sadowa 3, 18 – 400 Łomża,Bank Zachodni WBK S.A. 2 O/Łomża 03 1500 1533 1215 3000 8062 0000 z dopiskiem „Fundusz Obrony Życia”