KURS NAUCZYCIELSKI NPR DLA SŁUCHACZY STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO

Data: Poniedziałek 20 sierpnia 2018r.

De­mok­racja zaczy­na się w rodzinie. Wszystko zaczyna się w rodzinie

KURS NAUCZYCIELSKI NPR DLA SŁUCHACZY STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO

doradcaSerdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane a szczególnie słuchaczy Studium Życia Rodzinnego 2017/2018 na kurs naturalnego planowania rodziny według metody profesora Józefa Rotzera na poziomie nauczycielskim.

Kurs dla nauczycieli w wymiarze 35 godzin rozpocznie się w sobotę 14 kwietnia br. o godz. 9:00 w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym w gmachu WSD w Łomży (Plac Papieża Jana Pawła II nr 1). Poprowadzi go instruktor INER mgr inż. Barbara Mieczkowska Diecezjalny doradca życia rodzinnego.

Terminy spotkań to (soboty): 14 kwietnia, 21 kwietnia, 5 maja, 19 maja, 9 czerwca i 16 czerwca 2018 r. (terminy spotkań nie powinny ale mogą ulec zmianie na prośbę uczastników kursu - do przedyskutowania na pierwszym spotkaniu). Czas trwania zajęć: od 9:00 do 15:00 z przerwami na kawę. Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Koszt kursu nauczycielskiego to 200 zł od osoby, a 350 od małżeństwa (w cenę wliczone są materiały).

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym, a po jego pozytywnym zdaniu, zainteresowani otrzymują Dyplom nauczyciela metody profesora Józefa Rotzera, wydany przez Instytut Naturalnego Planowania Rodziny w Warszawie.

Po spełnieniu wymogów jakie stawia Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin z 2003 r., nauczyciel INER może zostać Doradcą Życia Rodzinnego i posługiwać małżonkom i narzeczonym w parafialnej poradni rodzinnej. Warunki uzyskania misji kanonicznej to: 1) pozytywna opinia księdza proboszcza i prośba skierowana do Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Łomży o zaangażowanie w parafialnej poradni rodzinnej, 2) ważny dyplom Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny, 3) ukończone Studium Życia Rodzinnego w Łomży, 4) nienaganna postawa etyczno-moralna, 5) misja kanoniczna od Biskupa Łomżyńskiego.

Szczegółowych informacji udziela Diecezjalny doradca życia rodzinnego Pani Barbara Mieczkowska pod numerem telefonu 86 473 46 22 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. od. 9:00 do 13:00).