Rachunek sumienia dla małżonków

Rachunek sumienia dla małżonków

Rachunek sumienia w potocznym znaczeniu to krytyczna i sprawiedliwa ocena własnego zachowania moralnego, zestawienie własnego postępowania z obiektywnie istniejącymi wartościami. By miał wartość i był skuteczny – powinien być szczery, zakończony aktem żalu za popełnione złe uczynki i zobowiązaniem się do osobistej poprawy. Częsty rachunek sumienia to nieodzowny warunek w rozwoju duchowym i moralnym człowieka. Ważne, aby rachunek sumienia rozpoczynała modlitwa do Ducha Świętego, który został posłany po to, aby nam objawić grzech – to co nas oddziela od Boga.

Rachunek sumienia dla małżonków:

 • Czy pamiętam o tym, że mój współmałżonek jest dzieckiem Bożym, które ma wielką godność?
 • Czy opuściłem dla niego swoich rodziców i uważam go za najbliższą mi osobę?
 • Czy troszczę się o naszą małżeńską jedność?
 • Czy dbam o autorytet swego współmałżonka wobec dzieci i innych osób?
 • Czy byłem wobec niego cierpliwy?
 • Czy byłem łaskawy?
 • Czy nie byłem zazdrosny o jego osiągnięcia, postawę, o jego osobę?
 • Czy cieszę się, gdy mu się coś udaje?
 • Czy staram się mobilizować go do rozwoju, do pogłębiania życia duchowego, intelektualnego etc.?
 • Czy nie namawiałem go do przekroczenia któregoś z przykazań Bożych?
 • Czy go nie okłamuję, nie ukrywam przed nim jakichś ważnych spraw, o których powinien wiedzieć?
 • Czy w pełnieniu codziennych obowiązków rodzinnych nie szukam tylko swej wygody, zrzucając na niego najgorsze prace?
 • Czy umiem mu usłużyć?
 • Czy szanuję świątynię Ducha Świętego, jaką jest ciało mego współmałżonka?
 • Czy nie namawiałem go do stosowania sztucznych metod planowania rodziny, które są niezgodne z moralnością chrześcijańską?
 • Czy nie porównuję go z innymi i nie zarzucam mu, że nie jest tak doskonały, jak znane mi osoby?
 • Czy nie patrzę pożądliwie na inne osoby, na to, co posiadają, kim są?
 • Czy wspieram współmałżonka modlitwą i przykładem życia?
 • Czy nie zraniłem go wypowiadanymi słowami?
 • Czy moja mowa była budująca?
 • Czy nie obmawiałem go wobec innych ludzi, czy byłem lojalny i dyskretny?
 • W jaki sposób zatroszczyłem się o jego świętość, o to, by bardziej kochał Pana Jezusa?
 • Czy przebaczyłem mu, jeśli mnie zranił i już nie pamiętam złego?
 • W jaki sposób zapewniam go codziennie o motel miłości?