Konferencja dla rodziców po utracie dziecka przed narodzinami 14 października 2023

Konferencja dla rodziców po utracie dziecka przed narodzinami 14 października 2023

We wrześniu br. Kościół wyniósł do chwały ołtarzy męczenników Wiktorię i Józefa Ulmów z siedmiorgiem ich dzieci. Wśród nich było dziecko nienarodzone, znajdujące się w chwili śmierci pod sercem matki. W związku z tym wydział duszpasterstwa rodzin, przed zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Dziecka Utraconego czyli 14 października br., organizuje konferencję poświęconą towarzyszeniu rodzicom po utracie dziecka. Pokazując drogę do świętości Samarytan z Markowej oraz podkreślając fakt beatyfikacji rodzącego się dziecka, prelegenci pragną podnieść na duchu rodziców przeżywających ból po utracie dzieci oraz umocnić ich nadzieję, że dzieci, które opłakują żyją i cieszą się bliskością Pana Boga w niebie.

Konferencja odbędzie się w kościele pw. Bożego Ciała w Łomży, 14 października br., początek o godzinie 10:00. Gościem specjalnym będzie Ks. Bartosz Rajnowski Kanclerz Kurii przemyskiej, bezpośrednio zaangażowany w beatyfikację rodziny Ulmów.

Program:

10:00 - Droga do świętości Wiktorii i Józefa Ulmów oraz ich dzieci.

Ks. dr Bartosz Rajnowski kanclerz kurii metropolitalnej przemyskiej

10:45 - Dostrzec w nienarodzonym świętego człowieka. Towarzyszenie rodzicom po utracie dziecka.

Ks. dr Jacek Kotowski duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej

11:30 - Pogrzeb Dzieci Utraconych w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży.

Ks. dr Radosław Kubeł proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Łomży

 

Informujemy, że w Diecezji Łomżyńskiej wszystkie miasta, na terenie których znajduje się szpital, mają Grób Dzieci Utraconych a Rady Miasta przyjęły specjalne uchwały, na mocy których angażują się w sprawienie pogrzebu dziecku martwo urodzonemu. W tej chwili mamy 8 Grobów Dzieci Utraconych, 7 procedur szpitalnych i 8 uchwał Rad Miasta.

Przypominamy, że każdemu zmarłemu dziecku przysługuje pełny pogrzeb katolicki wg Instrukcji podpisanej w 2011 r. przez Biskupa Łomżyńskiego. Jednocześnie informujemy, że najbliższe pogrzeby odbędą się w sobotę 14 października br. o godz. 10:00 w następujących miastach: Grajewie w parafii MB NP, Kolnie w parafii Chrystusa Króla Wszechświata, Łomży w parafii Bożego Ciała, Ostrołęce w parafii Nawiedzenia NMP, Ostrowi Maz. w parafii Wniebowzięcia NMP, Zambrowie w parafii pw. Ducha Świętego. Natomiast 13 października br., o godz. 12:00 odbędzie się pogrzeb w Wyszkowie w parafii pw. św. Wojciecha BM.

Ukazało się „Kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie.” Znajdziemy w nim wskazówki jak rozmawiać z rodzicami, jak pomóc im przeżyć żałobę oraz teksty modlitw, pieśni, teksty liturgiczne związane z pogrzebem, a także wzory dokumentów potrzebnych dla rodziców. Kompendium jest do nabycia w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin.