Data: Piątek 19 października 2018r.

Rodzi­na Bo­giem sil­na, sta­je się siłą człowieka i całego narodu.

2. Spotkania dla narzeczonych

Tą sprawą należy zająć się jak najszybciej! O Spotkaniach dla narzeczonych należy pomyśleć nawet na rok przed ślubem.
Spotkania dla narzeczonych można realizować w naszej Diecezji w trzech formach:
1) podstawowej,
2) zalecanej,
3) nadzwyczajnej.

Ad 1) Spotkania dla narzeczonych w formie podstawowej, najłatwiej dostępnej, odbywają się w dekanacie. Najpierw zorientujcie się, kiedy Spotkania dla narzeczonych odbywają się w dekanacie, do którego należy Wasza parafia. Jeśli termin Spotkań nie jest dla Was odpowiedni, bądź Wasz dekanat nie organizuje go w najbliższym czasie, możecie wybrać sobie inny odpowiedni termin i miejsce. Przygotowaliśmy zestawienie Spotkań dla narzeczonych odbywających się w Diecezji Łomżyńskiej w roku 2018. Sprawdźcie tu: SPOTKANIA W DEKANATACH (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie swego uczestnictwa).
Łączny czas trwania Spotkań dla narzeczonych w dekanacie to mniej więcej 7 tygodni (4 cotygodniowe spotkania z małżonkami, dzień skupienia i 2 indywidualne spotkania w parafialnej poradni rodzinnej). Terminy Spotkań w dekanatach w roku 2019, podamy pod koniec listopada 2018 r.

Ad 2) Spotkania dla narzeczonych możecie też odbyć w formie zalecanej w ramach Studium Życia Rodzinnego w Łomży. W naszej Diecezji jest to najlepsza forma przygotowania do małżeństwa. Łączny czas trwania Studium to 7 miesięcy (siedem sobót, po jednej w miesiącu). Pomyślcie czy nie łatwiej zarezerwować sobie jedną sobotę w miesiącu, niż siedem sobót w odstępie tygodniowym. Ponad to korzystając z zajęć zwolnieni będziecie ze spotkań w Parafialnej Poradni Rodzinnej i Dnia skupienia. Terminy spotkań w roku 2018/2019: 20 października, 17 listopada, 1 grudnia 2018, 26 stycznia, 16 lutego, 9 marca i 23 marca 2019 r. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów: 519 123 470, 698 761 737 bądź 510 086 979 (najlepiej dzwonić po 15:00). Zgłoszenia możecie dokonać telefonicznie lub wysyłając sms na podane telefony komórkowe (treść sms: imię i nazwisko narzeczonej oraz imię i nazwisko narzeczonego, adres email). Po zgłoszeniu powinniście otrzymać potwierdzenie sms'em. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zgłoszenia należy dokonać jak najszybciej. Zalety Studium i potrzebne informacje znajdują się w zakładce Studium Życia Rodzinnego. Inauguracja i pierwsze zajęcia 20 października o godz. 9:00 w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym przy Placu Papieża Jana Pawła II w Łomży.KLIKNIJ: Zobacz program

Ad 3) Jeśli z różnych, poważnych przyczyn, nie możecie uczestniczyć w programie przewidzianym w dwóch powyższych formach (narzeczeni mieszkają w oddalonych od siebie miastach; jedno z nich jest poza granicami kraju), dopuszczalna jest trzecia forma nadzwyczajna Spotkań dla narzeczonych tzw. weekendowa czyli 2 weekendy (sobota i niedziela) w odstępie dwutygodniowym odbywające się we wskazanych miejscach na terenie Diecezji oraz dwa spotkania w parafialnej poradni rodzinnej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc należy wcześniej się zapisać. Terminy weekendów i kontakty znajdziecie tutaj: SPOTKANIA WEEKENDOWE. Terminy Spotkań weekend'owych w roku 2019, podamy pod koniec listopada 2018 r.

WAŻNE: Jeśli z różnych względów nie pasuje Wam żadna forma bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa obowiązująca w Diecezji Łomżyńskiej, możecie przygotować się w innej diecezji, ponieważ większość diecezji w Polsce ma podobny, wręcz taki sam sposób przygotowania narzeczonych do ślubu. Normują to Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski. Świadectwa/dokumenty ukończenia bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa w innych diecezjach, będą przez ksieży uznawane.

 

Przejdź do kolejnego etapu
2. Spotkania dla narzeczonych
3. Spotkania w Parafialnej Poradni Rodzinnej
4. Spisanie protokołu przedślubnego
5. Spowiedź przedślubna
6. Zapowiedzi