Data: Wtorek 16 stycznia 2018r.

Rodzi­na Bo­giem sil­na, sta­je się siłą człowieka i całego narodu.

Spotkania Małżeńskie

Spotkania Małżeńskie