Niedziela Świętej Rodziny

Niedziela Świętej Rodziny

Dobro małżeństwa i rodziny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata i Kościoła. Z tego powodu duszpasterstwo rodzin należy do priorytetów działalności zbawczej Kościoła i wymaga nieustannego wysiłku, by nie tylko solidnie przygotowywać do sakramentu małżeństwa, ale również towarzyszyć rodzinom w rozwoju ich miłości i wiary, a także pomóc w odkryciu ich miejsca w życiu parafii. W te wysiłki Kościoła w Polsce wpisuje się inicjatywa związana z przeżywaniem Niedzieli Świętej Rodziny.

Podczas 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (Płock, 25-26 IX br.), biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin oraz dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

Dlatego zapraszamy wszystkich małżonków do tego, aby w Niedzielę Świętej Rodziny stanęli przed ołtarzem, by odnowić przyrzeczenia małżeńskie i w ten sposób umocnić więź miłości w małżeństwie i rodzinie.

Uprzejmie prosimy Księży Proboszczów, aby na głównej Mszy św. zorganizowali w parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i w homilii zwrócili uwagę wiernych na wartość sakramentalnego małżeństwa. 

Diecezjalne uroczystości związane z Niedzielą Św. Rodziny odbędą się w Sanktuarium Świętej Rodziny w Wyszkowie. Mszy św. o godz. 12:00 przewodniczył będzie Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski.

Natomiast w Ostrołęce w parafii pw. Zbawiciela Świata Diecezjalny Duszpasterz Rodzin na Mszy św. o godz. 11:30 wprowadzi relikwie błogosławionej Rodziny Ulmów. Serdecznie zapraszamy.