PORADNICTWO RODZINNE

PORADNICTWO RODZINNE

Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

18 – 400 Łomża, ul. Sadowa 3, tel. 698 761 737 (numer czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00).

Na spotkanie należy umówić się wcześniej telefonicznie.

Bezpłatną pomocą w rozpoznaniu i rozwiązaniu problemu służą:

Kapłan
- pomoc duszpasterska, kierownictwo duchowe;
- problemy wiary, sumienia i etyki małżeńskiej, porady dotyczące życia małżeńskiego

Doradca Życia Rodzinnego i Instruktor Naturalnego Planowania Rodziny
- porady dotyczące życia małżeńskiego, rodzinnego;
- porady dla narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa;
- porady z zakresu odpowiedzialnego rodzicielstwa;
- zapoznanie z naturalnymi metodami rozpoznawania płodności małżeńskiej w celu planowania lub okresowego odłożenia poczęcia w cyklach typowych oraz w sytuacjach szczególnych: po porodzie, w premenopauzie i po odstawieniu antykoncepcji

Prawnik świecki
- porady prawne z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Prawnik kapłan
- porady prawne z zakresu kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Psycholog świecki
- pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
- wsparcie psychologiczne w zaburzeniach emocjonalnych, w kryzysach egzystencjalnych;
- rozwiązywanie problemów wychowawczych;
- podjęcie prób łagodzenia konfliktów między rodzicami a dziećmi - pomoc
w przywróceniu dobrych relacji z dzieckiem, w przypadku gdy zostały one zaburzone;