Kurs dla nauczycieli naturalnych metod planowania rodziny

Kurs dla nauczycieli naturalnych metod planowania rodziny

Duszpasterstwo Rodzin serdecznie zaprasza pary małżeńskie oraz osoby zainteresowane naturalną regulacją poczęć na kurs nauczycielski Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) według metody objawowo-termicznej profesora doktora medycyny Josefa Rӧtzera. Lekarz austriacki prof. dr J. Rӧtzera (1920-2010)  pracując nad tą metodą przez około 60 lat swojego życia, rozwinął naturalne planowanie rodziny w formie najbardziej skutecznej i pewnej. Metoda ta umożliwia rozpoznanie w sposób dokładny stanu prokreacyjnego każdej kobiety.

            Profesor razem ze swoją żoną Margaretą odkrył i opracował  metodę, która stała się przełomem dla tysięcy par małżeńskich na całym świecie i to nie jest kalendarzyk małżeński, który już dawno przeszedł do historii NPR-u.

            Profesor w  metodzie objawowo-termicznej wykazał w sposób naukowy zależność między przebiegiem spoczynkowej temperatury ciała kobiety i powtarzającymi się , łatwymi do zaobserwowania przez kobietę objawami i odczuciami, jakie wpisane są w jej biologiczny rytm płodności, możliwość wyznaczania przez nią samą  okresów związanych płodnością i niepłodnością w całym cyklu miesiączkowym.

             Jest to metoda o wysokiej skuteczności zarówno w zaplanowaniu jak i odłożeniu poczęcia dziecka. Umiejętność wyznaczania optymalnego czasy do poczęcia  umożliwia małżonkom  realizację planów rodzicielskich przy trudnościach z poczęciem upragnionego potomstwa.     Natomiast wyznaczanie okresów niepłodności ułatwia odłożeniu poczęcia  na pewien czas lub, z ważnych przyczyn,  na czas nieograniczony w sposób naturalny i etyczny bez uciekania się do metod antykoncepcyjnych.

            Metoda ta jest łatwa do nauczenia i do zastosowania w całym  rozrodczym życiu kobiety, tj.:

-przy cyklach regularnych i nieregularnych,

-po porodzie, podczas karmienia,

-po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej,

-w okresie przekwitania (w premenopauzie),

-niezależnie od stanu zdrowia i kondycji fizycznej kobiety.

            Zapraszamy do zapoznania się z metodą, która jest zgodna z naturą, ekologiczna, sprzyja zdrowiu, jest tania i prosta w użyciu. Wnosi wiele dobra w relacje małżeńskie, ponieważ uczy komunikacji i wzajemnego szacunku, buduje poczucie własnej wartości i wprowadza wewnętrzny pokój i harmonię. Staje się stylem życia małżeńskiego.

            Kurs poprowadzi Instruktor Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg met. prof. J. Rӧtzera, Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego - mgr inż. Barbara Mieczkowska.

            Kurs odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przy Placu Jana Pawła II nr 1.

            Czas trwania kursu to około 40 godzin lekcyjnych obejmujących wykłady i ćwiczenia na kartach obserwacji. Spotkania zaplanowano w soboty: 6, 13 i 27 kwietnia, 4 i 18 maja oraz 1 i 15 czerwca 2019 r. w godzinach 9.oo -15.oo

            Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują dyplom nauczyciela metody Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg met. J. Rӧtzera. Dyplom uprawnia do przekazywania wiedzy o naturalnym planowaniu rodziny w formie kursów podstawowych oraz udzielania porad indywidualnych w zakresie tej metody.

            Koszt kursu to 200 zł od osoby i 350 zł od małżeństwa. W cenę wliczone są koszty materiałów szkoleniowych dla uczestników, kawa i herbata na przerwach oraz koszty organizacyjne kursu.

            Zgłoszenia i informacje pod numerem +48 519 123 470