KATECHEZY DLA RODZICÓW...

KATECHEZY DLA RODZICÓW...

KATECHEZY DLA RODZICÓW DZIECI I MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO SAKRAMENTÓW: I KOMUNII ŚW. I BIERZMOWANIA

Dnia 26 czerwca 2022 r. podczas  Mszy św. kończącej Rok Rodziny Amoris Laetitia, w Katedrze Łomżyńskiej pw. św. Michała Archanioła, Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, uroczyście posłał do diecezji – podobnie jak Ojciec Święty Franciszek w Rzymie – 30 par małżonków, aby szli i dawali innym to, co sami otrzymali od Pana, utwierdzając ich w przekonaniu, że miłość małżeńska jest pięknym powołaniem i drogą do świętości (por. Dykasteria ds. Święckich, Rodziny i Życia, Wytyczne do przygotowania Światowego Spotkania Rodzin w 2022 r.).

Uroczyste posłanie małżeństw i wręczenie im misji kanonicznych, było równocześnie inauguracją nowego programu przygotowanego przez Duszpasterstwo Rodzin naszej diecezji w Roku Rodziny.

Program ten w sposób szczególny skierowany jest do rodziców dzieci komunijnych i rodziców młodzieży bierzmowanej. Obok katechez ewangelizacyjnych i sakramentalnych, które głoszą ksiądz i katecheta, zawiera cztery katechezy dotyczące kwestii wiary i religijności oraz te odnoszące się do kształtowania relacji małżeńskich i rodzinnych.

Katechezy głoszą małżonkowie tzw. asystenci (pełna lista asystentów umieszczona jest poniżej). Posiadają oni kilkuletni staż małżeński i odpowiednie predyspozycje pozwalające nawiązać dobre relacje ze słuchaczami. Cieszą się dobrą opinią, są absolwentami Studium Życia Rodzinnego w Łomży i zaliczyli warsztaty prowadzone przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin.

Katechezy służące formacji małżonków są włączone w program spotkań dla rodziców w czasie rocznego przygotowania ich dziecka do danego sakramentu. Każdy ksiądz odpowiedzialny za przygotowanie dzieci czy młodzieży do sakramentów, może zaprosić tzw. asystentów, do poprowadzenia katechez dla rodziców w ustalonym z nimi i rodzicami czasie. Kontakty i dane asystentów można uzyskać kontaktując się z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin.

Proponowany program jest propozycją duszpasterską, która pozwala towarzyszyć rodzicom w drodze chrześcijańskiego wychowania ich dzieci oraz włącza ich w ciągłą formację małżeńską. Jest także odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka zawarte w adhortacji Amoris Laetitia, aby towarzyszyć małżonkom na różnych etapach rozwoju ich miłości małżeńskiej i w atrakcyjny sposób ukazywać im ideał życia małżeńskiego.

 

ASYSTENCI pracy z rodzicami dzieci komunijnych i młodzieży bierzmowanej:

CZYŻEW

JASKO Emilia i Damian, Andrzejewo

KRAJEWSCY Ewa i Zbigniew, Czyżew

JEDWABNE

TRUSZKOWSCY Bożena i Grzegorz, Stawiski

KRASNOSIELC

LIBCHABER Marta i Maciej, Krasnosielc

SENDAL Monika i Bernard, Krasnosielc

ŁAPY

ŁAPIŃSCY Magdalena i Arkadiusz, Łapy, par. pw. Św. Krzyża

STYPUŁKOWSCY Agnieszka i Dariusz, Płonka Kościelna

ŁOMŻA

DUDZIŃSCY Joanna i Bogdan, Łomża, par. pw. św. A. Boboli

FILIPIUK Agnieszka i Wojciech, Łomża, par. pw. św. Brunona BM

FRYDRYCH Agnieszka i Jacek, Łomża, par. pw. Bożego Ciała

JANKIEWICZ Małgorzata i Łukasz, Łomża, par. pw. św. Brunona BM

KLIMASZEWSCY Marzena i Artur, Łomża, par. pw. Krzyża Świętego

MIECZKOWSCY Magdalena i Dariusz, Łomża, par. pw. św. Brunona BM

NAREWSCY Anita i Krzysztof, Łomża, par. pw. Bożego Ciała

PRZYBYSZEWSCY Anna i Tomasz, Łomża, par. pw. Bożego Ciała

MYSZYNIEC

KOBUS Beata i Dariusz, Myszyniec

PISAREK Beata i Sławomir, Myszyniec

OSTROŁĘKA

BUBROWIECCY Katarzyna i Sławek, Dąbrówka, Par. św. Anny

JANKOWSCY Katarzyna i Krzysztof, Ostrołęka, par. pw. Nawiedzenia NMP

KACZYŃSCY Andrzej i Beata, Ostrołęka, par. pw. Nawiedzenia NMP

KĘSICCY Katarzyna i Sławek, Ostrołęka, par. pw. Nawiedzenia NMP

ŻEBROWSCY Beata i Grzegorz, Ostrołęka, par. pw. Zbawiciela Świata

OSTRÓW MAZOWIECKA

KARPIŃSCY Agnieszka i Paweł, Ostrów Maz., par. pw. św. Jozafata BM

KUCZYŃSCY Ewa i Adam, Ostrów Maz., par pw. Chrystusa Dobrego Pasterza

ZDZIARSTEK Iwona i Marek, Długosiodło

PIĄTNICA

WRÓBLEWSCY Sylwia i Maciej, Wizna

SZEPIETOWO

KIERSNOWSCY Urszula i Marek, Hodyszewo

WOJCIECHOWSCY Małgorzata i Łukasz, Hodyszewo

ZAMBRÓW

NIEWIŃSCY Małgorzata i Marek, Kołaki Kościelne

WOROSILAK Marta i Sławomir, Zambrów, par. pw. Ducha Świętego