Niezwykłe spotkanie - relikwie błogosławionej Rodziny Ulmów w Diecezji Łomżyńskiej

Niezwykłe spotkanie - relikwie błogosławionej Rodziny Ulmów w Diecezji Łomżyńskiej

Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych na niecodzienne spotkanie z Niezwykłą Rodziną – błogosławioną Rodziną Ulmów. Ich Relikwie nawiedzają kolejno diecezje naszej Ojczyzny. W dniach od 18 do 25 maja br. będą gościć w siedmiu miastach naszej diecezji: Wyszkowie, Ostrowi Maz., Zambrowie, Jedwabnem, Grajewie, Łomży i Myszyńcu.

Męczennicy z Markowej, Wiktoria i Józef Ulmowie z siedmiorgiem dzieci są szczególnym wzorem świętości, realizowanej w życiu małżeńskim i rodzinnym. Prowadzili bogate w miłość, wiarę i pracę codzienne życie. Ratując rodziny Żydowskie przed niemieckim terrorem, w czasie II wojny światowej, zostali wszyscy, także ich jeszcze nienarodzone dziecko, brutalnie zamordowani. Ich pomoc okazana potrzebującym wypływała z wierności Chrystusowi i z przykazania miłości Boga i bliźniego. Ich heroiczna śmierć, była zwieńczeniem ofiarnej miłości realizowanej dzień po dniu, w zwyczajnych okolicznościach życia małżeńskiego i rodzinnego.

Kościół poprzez beatyfikację lub kanonizację wskazuje na małżeństwa, które zmierzały do świętości przez sumienne wypełnianie swoich obowiązków. Są to często, jak mówi papież Franciszek, „święci z sąsiedztwa”, którzy żyjąc w naszym otoczeniu, są dla nas inspiracją, przykładem i pomocą.

Zachęcamy wiernych naszej Diecezji, całe rodziny, do licznego gromadzenia się w wybranych kościołach przy relikwiach Błogosławionej Rodziny. Oddając cześć ich doczesnym szczątkom, poznając ich historię, naprawdę można nabrać siły do realizowania trudnego niekiedy, ale jakże pięknego i ważnego powołania do życia w małżeństwie i rodzinie.

Szczegółowy program peregrynacji, organizowanych nabożeństw i modlitw jest umieszczony na stronie internetowej duszpasterstwa rodzin, Radia Nadzieja, w gablotach przy kościołach i w ogłoszeniach parafialnych.