Słowo Biskupa Łomżyńskiego na czas peregrynacji Relikwii bł. Rodziny Ulmów

Słowo Biskupa Łomżyńskiego na czas peregrynacji Relikwii bł. Rodziny Ulmów

Umiłowani Bracia i Siostry,

Drodzy Bracia Kapłani,

Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,

Rodzina w niej świętość się zaczyna. Pod tym hasłem od 18 do 25 maja br. przeżywać będziemy w naszej diecezji spotkania z Błogosławioną Rodziną Ulmów. Obraz i relikwie Błogosławionych odwiedzą kolejno: Wyszków, Ostrów Mazowiecką, Zambrów, Jedwabne, Grajewo, Łomżę i Myszyniec. Wpiszemy się w ten sposób w ogólnopolską peregrynację, której inicjatorem jest Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

Zapewne Męczennicy z Markowej, Wiktoria i Józef Ulmowie z siedmiorgiem dzieci, którzy zostali beatyfikowani we wrześniu ubiegłego roku, są Wam znani. Ta rodzina to szczególny wzór świętości realizowanej w życiu małżeńskim i rodzinnym. Prowadzili bogate w miłość, wiarę i pracę codzienne życie. Ratując prześladowanych Żydów przed niemieckim terrorem w czasie II wojny światowej, zostali wszyscy, także ich jeszcze nienarodzone dziecko, brutalnie zamordowani. Pomoc, którą okazali potrzebującym, wypływała z wierności Chrystusowi i z przykazania miłości Boga i bliźniego, które doskonale zrealizowali. Zasłużyli w ten sposób na chwałę ołtarzy i na niebo, do którego został wzięty Pan Jezus i gdzie zasiada po prawicy Boga. Przypomina nam tę prawdę fragment Ewangelii św. Marka i dzisiejsza uroczystość. Wniebowstąpienie bowiem jest wywyższeniem ludzkiej natury i ukazaniem każdemu z nas, że powołaniem człowieka jest niebo i życie w przyjaźni z Bogiem. Właśnie ten cel ma nam wierzącym – podobnie jak Wiktorii i Józefowi – dodawać sił i natchnień w codziennych trudach, zmaganiach i wyborach życiowych.

Zachęcam Was wszystkich – Drodzy Bracia i Siostry – do licznego gromadzenia się w wybranych kościołach przy relikwiach Błogosławionej Rodziny Ulmów.

Narzeczeni i małżonkowie, słuchając homilii czy konferencji głoszonych przy okazji peregrynacji, mogą znaleźć w Wiktorii i Józefie orędowników i liczne wskazówki do budowania doskonałej jedności małżeńskiej, między innymi: słowa, gesty czy rytuały, tak bardzo dziś licznym żonom i mężom potrzebne. Rodzice mogą odkryć, jak wielkim darem jest rodzicielstwo i że skarb, jakim jest dziecko, to najlepszy sposób przedłużenia ich wzajemnej miłości na wieczność. W dzisiejszych czasach kiedy demografia i niska liczba urodzeń przeraża, warto uświadomić sobie, że liczba dzieci w rodzinie jest wyrazem wielkoduszności rodziców. Nawet najmłodsi, dzieci i młodzież naszej diecezji, w błogosławionych: Stasi, Basi, Władku, Franku, Antosiu i Marysi, mogą znaleźć koleżanki i kolegów, którzy będą im towarzyszyć we wzrastaniu i podejmowaniu życiowych decyzji oraz utwierdzać w przekonaniu, że warto być wiernym najważniejszym wartościom nawet za cenę oddania życia. Że w ostatecznym rozrachunku liczy się dobroć, miłość, wierność ideałom, także Bogu i Ewangelii. Wszak miarą naszego człowieczeństwa jest nasz stosunek do drugich, szczególnie małych i bezbronnych.

W czasie nawiedzenia parafii przez relikwie Błogosławionych nie zabraknie modlitw, nabożeństw i różnego rodzaju błogosławieństw. Dlatego zaproszenie kieruję także do rodziców oczekujących na narodziny dziecka poczętego. Będzie to wspaniała okazja do modlitwy o opiekę dla nich samych, jak i dla dzieci rozwijających się pod sercami, o zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie. Zrządzeniem Opatrzności ogólnopolska peregrynacja wpisuje się w naszą coroczną diecezjalną pielgrzymkę rodziców oczekujących na narodziny dziecka do sanktuarium Świętej Rodziny w Wyszkowie. Jest to zawsze trzecia niedziela maja, czyli w tym roku dziewiętnastego maja o godzinie 10:30. Do udziału w nabożeństwach zapraszam także rodziców, którzy niestety utracili dziecko przed narodzinami. Być może od lat zadają sobie pytanie o zbawienie swojego maleństwa. Jestem przekonany, że w Błogosławionym Dziecku Nienarodzonym, które w chwili śmierci Wiktorii znajdowało się pod jej sercem, wielu z nich usłyszy odpowiedź na te i inne pytania – ponieważ zagadnienia dotyczące zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu także będą poruszane w wyznaczonych kościołach.

Peregrynacja relikwii Ulmów zbiega się w czasie z dyskusją społeczną i parlamentarną, jaki kształt powinna przyjąć ustawa o ochronie życia osób nienarodzonych. Błogosławieni z Markowej poprzez przyjęcie do swojego domu osób, których życie jest zagrożone, przemawiają do nas, że każde życie jest święte i nienaruszalne od poczęcia po naturalną śmierć. Fakt, że cała rodzina oddaje życie za przygarnięcie pod dach prześladowanych, dotyczy również ich nienarodzonego dziecka. Ono uczestniczy w ich miłości i w ich tragedii, jest członkiem ich rodziny. To ważne wskazanie dla nas, że nienarodzony jest tym, który należy do naszej rodziny, a jego życie powinno być chronione.

Do modlitwy zapraszam również członków ruchów i wspólnot działających w naszej diecezji; osoby starsze i cierpiące; rodziców i dziadków najczęściej trzymających w dłoniach różańce i modlących się za swoje dzieci i wnuków: o żywą wiarę dla nich, o powrót do Boga, czy za ich małżeństwa, te szczęśliwe i te przeżywające różnego rodzaju problemy i kryzysy.

Nie tylko do organizowania programu i prowadzenia nabożeństw, lecz także do modlitwy i czuwania przy relikwiach zapraszam kapłanów i osoby życia konsekrowanego. Męczennicy z Markowej to także dla nas – Siostry i Bracia – wspaniały przykład miłości Boga i bliźniego oraz sumiennego wypełniania swoich obowiązków.

Niech każdy z nas znajdzie dla siebie miejsce w świątyniach naszej diecezji przy Błogosławionej Rodzinie Ulmów. Rodzinie, która była Bogiem silna – bo istotnie Pan Bóg i Jego słowo, a także Kościół, zajmował w jej życiu ważne miejsce. Dziś, kiedy Ulmowie cieszą się chwałą ołtarzy i kiedy mówi się o nich w kraju i zagranicą, możemy powiedzieć, że jeszcze doskonałej wypełniają mandat misyjny Chrystusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Zachęcam i Was, moi Drodzy Diecezjanie, do odważnego głoszenia Dobrej Nowiny o Bogu żyjącym, o Jego miłości i przykazaniach… Nie martwcie się, czy potraficie, czy Wam się uda, co ludzie powiedzą… Nie głosimy bowiem złotych myśli ani własnych zbawczych pomysłów, ale Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech Was nie onieśmiela zwrot cały świat. Pamiętajcie, że jesteśmy posłani do konkretnych miejsc, gdzie żyją konkretni ludzie. Do miejsc przez nas uczęszczanych, gdzie żyją i pracują ludzie dobrze nam znani. To za nich jesteśmy odpowiedzialni! To właśnie im mamy opowiadać o Jezusie i tak jak On służyć. Bo i Ulmowie osiągnęli chwałę nieba, służąc z miłością tym, których znali z sąsiedztwa.

Dokładny program peregrynacji znajdziecie na stronach duszpasterstwa rodzin naszej diecezji oraz Radia Nadzieja. Na jego antenie usłyszycie także transmisje i audycje poświęcone Rodzinie Ulmów. Informacje podadzą również księża proboszczowie w ogłoszeniach parafialnych i umieszczą je w gablotach przy kościołach.

( Materiały do pobrania na stronie www.duszpasterstworodzin.lomza.pl )

Boża łaska, Chrystusowy pokój oraz wstawiennictwo Błogosławionej Rodziny Ulmów niech Wam wszystkim towarzyszą. Raz jeszcze zapraszam na peregrynację do wskazanych miast naszej Diecezji i z serca błogosławię.

 

+ Janusz Stepnowski

Wasz Biskup

 

Łomża, 8 maja 2024 r.

Uroczystość św. Stanisława BM, głównego Patrona Polski

N. 276/B/2024