Wspólnoty małżeńskie i rodzinne

Wspólnoty małżeńskie i rodzinne

W Diecezji Łomzyńskiej działają następujące wspólnoty dla małżeństw i rodzin:

Domowy Kościół

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Equipes Notre Dame

Odnowa Rodzin

Rodziny Nazaretańskie

Gloriosa Trinita

Wspólnota Trudnych Rodzin

Stowarzyszenie Rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

Więcej informacji o każdej ze wspólnot wkrótce!