STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO

STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO

Cel i struktura

1. Studium Życia Rodzinnego powstało z inicjatywy Bpa Stanisława Stefanka Pasterza Kościoła Łomżyńskiego. Formalnie związane z Instytutem Teologicznym w Łomży (wykłady odbywają się Centrum Edukacyjno - Szkoleniowym w gmachu WSD w Łomży). Studium posiada swego Dyrektora (Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Rodzin), którego mianuje Biskup Łomżyński (Studium Życia Rodzinnego inaugurował i pobłogosławił bp Stanisław Stefanek 2 października 2010 r.). Od 22 października 2022 r. Studium Życia Rodzinnego nosi imię Biskupa Stanisława Stefanka.

2. Celem Studium jest pogłębienie wiedzy i formacja katolików świeckich (szczególnie małżeństw, narzeczonych i osób zainteresowanych), zwłaszcza w zakresie teologii małżeństwa i rodziny (teologia biblijna, moralna, duchowości, prawo kanoniczne, etyka) a także w psychologii, pedagogice, prawie kanonicznym i świeckim, odpowiedzialnym rodzicielstwie oraz biomedycynie rodziny. Studium Życia Rodzinnego jest teoretycznym zapleczem dla różnych form duszpasterstwa rodzin w Diecezji.

3. Program został zaczerpnięty (fragmentarycznie) z programu Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. W międzyczasie był konsultowany i uzupełniany nowymi zagadnieniami, które zostały uznane za potrzebne, po rozmowach w grupie Organizatorów.

4. Dokumenty źródłowe Kościoła na których przede wszystkim opiera się Studium to adh. „Familiaris Consortio”, Nauka Soboru Watykańskiego II, enc. „Humanae Vitae”, enc. „Evangelium Vitae”, adh. Amoris laetitia” oraz inne posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie.

5. W skład grona profesorskiego wchodzą wykładowcy miejscowego Instytutu Teologicznego, Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Łomżyńskiej oraz duchowni i świeccy specjaliści z niektórych ośrodków naukowych i duszpasterskich w Polsce (Białystok, Łomża, Warszawa, Radom, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław, Zielona Góra).

6. Zajęcia Studium Życia Rodzinnego trwają 1 rok (5 spotkań, każde spotkanie składa się z trzech wykładów po 90 minut). Program Studium, a więc wykłady, ćwiczenia, konsultacje i praktyki oraz formacja duchowo-apostolska są realizowane w ok. 45 godzinach. Zajęcia studyjne i frekwencja są notowane w dzienniku Studium.

7. Uczestnikiem Studium może być każdy, kto jest zainteresowany tematyką małżeństwa i rodziny. Byłoby dobrze, gdyby w Studium mogły uczestniczyć pary małżeńskie, narzeczeni oraz osoby zaangażowanie w pomoc i duszpasterstwo rodzin w parafiach.

8. Dla uczestników zostały otworzone (w cenie Studium) kawiarenki, gdzie przy kawie i ciastku mogą się lepiej poznać, co sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery a dla małżeństw mających małe dzieci na czas trwania zajęć zostało uruchomione nieodpłatnie przedszkole u Sióstr Służek NMP Niepokalanej przy ul. Radzieckiej 4 w Łomży.

9. Studium kończy się otrzymaniem dyplomu (warunek 70% obecności).

10. Po uprzednim złożeniu egzaminu oraz otrzymaniu misji kanonicznej absolwenci mogą posługiwać w Parafialnych Poradniach Życia Rodzinnego.