Adoptuj dziecko, które jest w wielkim niebezpieczeństwie

Adoptuj dziecko, które jest w wielkim niebezpieczeństwie

Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja  to modlitwa, którą może podjąć każdy człowiek w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone, a którego imię jest znane tylko Bogu. Modlitwa trwa 9 miesięcy, a więc tyle ile trwa okres prenatalnego życia człowieka w łonie matki. Włączyć się w nią można poprzez deklarację, w której osoba zobowiązuje się odmawiać codziennie specjalną modlitwę wstawienniczą w intencji dziecka i jego rodziców oraz jedną tajemnicę różańca. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Ważne jest żeby mieć świadomość tego, iż dziewięciomiesięczna modlitwa jednego człowieka, może uratowac życie jednego małego, bezbronnego dziecka!!! Warto podjąć to zobowiązanie!

Uroczyście (bo indywidualnie każdego dnia) Duchową Adopcję w naszej Diecezji można podjąć w każdej parafii, dnia 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Deklaracje będą dostępne u proboszczów.