Rozmowy  o rodzinie

Rozmowy o rodzinie

Ks. Jacek Kotowski:

Śmierć osoby bliskiej jest zawsze związana z doświadczeniem smutku i żalu. Nie zawsze jednak przeżywamy doświadczenie śmierci tak samo. Dynamika i intensywność jest różna. Inaczej przeżywamy stratę, kiedy umiera człowiek w podeszłym wieku i jego życie było już spełnione, a inaczej kiedy śmierć zabiera dziecko, przed którym była cała przyszłość. Jeszcze inaczej wygląda żałoba po śmierci dziecka, które zmarło przed narodzeniem.

W przypadku poronienia czy obumarcia dziecka w łonie matki, rodzice którzy chcą pochować swoje nienarodzone dziecko, spotykają się z brakiem zrozumienia nawet ze strony najbliższych. A przecież w takiej sytuacji bardzo potrzebne jest im wsparcie ze strony rodziny, ale także ze strony Kościoła – kapłanów, szpitala – lekarzy i Państwa – urzędników.

Jak rodzice przeżywają żałobę? Przez jakie jej etapy przechodzą? Jak im towarzyszyć? Jak zorganizować pogrzeb? Jakie dokumenty do tego są potrzebne? Co to jest Grób Dziecka Utraconego? … Na te i inne pytania postaram się Państwu odpowiedzieć.

Zapraszam do odsłuchania audycji „ABC Wiary – Rozmowy o rodzinie” - "Poronienie czyli utrata dziecka przed jego narodzeniem", które ukazują się regularnie w Radiu Nadzieja 103,6 FM.